Mapa rozdelenia vzdušného priestoru Slovenska pre prístroje GPS.

Ahoj piloti

pri lietaní používam GPS a vždy mi vadilo, že na ňom nevidím informácie o rozdelení vzdušného priestoru. Na web-e sa síce nachádza pár doma robených máp, ale tie obsahujú iba jednoduché obrysy CTR a TMA. Navyše tieto mapy sú okolo 5 rokov staré. Ako viete, ICAO mapa Slovenska sa v lete 2006 výrazne zmenila, takže sú prakticky nepoužiteľné. Rozhodol som sa preto, že si sám vytvorím GPS mapu ICAO, ktorá bude aktuálna a navyše bude integrovaná do programu MapSource, aby som ju mohol do GPS nahrať SÚČASNE s mapami od Garminu.

V čase tohoto rozhodnutia som vôbec nič o vytváraní GPS máp netušil, takže som sa pustil do štúdia rôznych internetových tutorialov a testovania, až som nakoniec niečo vyprodukoval. Použil som na to 3 rôzne softy: OziExplorer, GPSMapper a GPSMapEdit, všetky vo freeware verziách.

Obsah  a prevedenie mapy

Jednotlivé obmedzené priestory sú definované farebnými polygónmi a hranicami.

·        CTR – definované modrou plochou a hrubou hranicou s popisom

·        TMA – definované modrou polopriehľadnou plochou a tenšou hranicou. V popise sa nachádzajú aj vertikálne hranice. Zobrazené sú aj TMA2 a TMA3 Bratislava, ako aj TMA3 Košice. V popise TMA sa nachádza aj rádiová frekvencia veže. Veľa pilotov si myslí, že všetky TMA sú nad 300AGL, ale nieje to tak...

·        priestory R a P – sú zobrazené ako ružové polygóny, uvedené sú vertikálne hranice

·        oblasti s faunou citlivou na hluk z leteckej prevádzky sú definované ako bledozelené polygóny

·        VFR lety vojenských ACFT prekračujúce IAS 460km/hod – koridory s uvedením vertikálnych hraníc sú zobrazené ako výrazné tmavé línie

·        aeroklubové letiská sú definované ako POI (symbol lietadielko) s uvedením rádiovej frekvencie

·        zóny AFIS – sú definované ružovou plochou resp. čiernou hranicou s uvedením rádiovej frekvencie

·        hranica štátu je zobrazená ako výrazná línia s textom FIR Bratislava, 5km identifikačné pásmo protivzdušnej obrany . Čiže pásmo ADIZ začína už 5km pred touto čiarou, nie až za ňou!

·        agroletiská a podobné pristávacie plochy, zozbierané z dostupných databáz sú definované ako POI (symbol lietadielko)

 

Jediné čo sa mi zatiaľ nepodarilo do mapy zakomponovať sú priestory TSA. Ich hranice sa často kryjú s hranicami priestorov R a ani pri podrobnom skúmaní papierovej ICAO mapy som si nebol istý pokiaľ vlastne jednotlivé TSA zasahujú. Ak mi niekto môžete poskytnúť súradnice rohov TSA polygónov, rád ich tam v budúcnosti doplním. Samozrejme len tie TSA, ktoré majú spodnú vertikálnu hranicu pod FL80. 

Objekty ako hlásne body či VOR majáky som do mapy neumiestnil úmyselne, pre ŠLZ lietajúce spravidla v priestore G podľa VFR nemajú zásadný význam.

Dôležité upozornenia

·        Hranice obmedzených priestorov sú získané pomocou programu OziExplorer a zoscanovanej papierovej ICAO mapy. Tá je vytvorená tzv. Lambertovou konformnou kužeľovou projekciou takže pri mierke 1: 500000 a obsiahnutej ploche nevyhnutne dochádza k skresleniu, považujte preto hranice polygónov za orientačné.

·        Každé nahrávanie máp do GPS vymaže pamäť prístroja a odstráni tak všetky mapy okrem základnej basemap.

Ukážky

 

Pri GPS zoome 3km a podrobnejšom* farebné polygóny zmiznú a zostanú len hranice . To preto, aby bolo možné využiť na navigáciu ďalšie mapy nahrané v GPS. ICAO mapa je riešená ako transparentná.

 

*(To ako sa mapa zobrazuje záleží na konkrétnom type GPS a jeho nastavení – popis zodpovedá zobrazeniu na prístroji Garmin GPSmap 60CS v štandardnom nastavení, obrázky použité v tomto texte sú získané pomocou programu Go7ToWin a nezodpovedajú presne farbám zobrazeným na prístroji GPS. Na pozadí je vidieť komerčnú mapu Slovakia TOPO od firmy Conan. )

Nahranie mapy do prístroja GPS

Mapu je možné poslať do GPS buď priamo pomocou programu SENDMAP, alebo pokiaľ vlastníte ďalšie Garmin mapy v prostredí MapSource, môžete mapu integrovať priamo do tohoto programu. Vytvoril som na to všetky potrebné súbory, obsiahnuté v myMaps.exe. Ak tento samorozbaľovací súbor extrahujete na disk C:, vznikne Vám podadresár C:\myMaps v ktorom je okrem iného aj súbor SK_ICAO.reg. Dvojitým kliknutím na tento súbor sa do registrov Windows uložia potrebné údaje a ICAO mapa by sa mala zobraziť v ponuke MapSource.

Tých z Vás, ktorí uprednostňujú priame nahranie napríklad pomocou SendMap upozorňujem, že mapový súbor je 42120061.img v adresári C:\myMaps\imgs a nie súbor SK_ICAO.img.

 

Nastavenie prístroja GPS

Má na výsledné zobrazenie zásadný vplyv. Zmena detailnosti mapy ovplyvní napr. to pri akom zoome sa stratia polygóny a zostanú len hranice, zmena nastavenia „uličného detailu“ zasa ovplyvní zobrazenie popisov jednotlivých línií atď. Je skrátka potrebné trochu experimentovať a nastaviť si zobrazenie tak ako Vám najviac vyhovuje.

Autorské práva

Žiadne neexistujú. Mapu som vytvoril v prvom rade pre seba, budem len rád ak pomôže aj iným pilotom. Rešpektujte však dlhé hodiny štúdia potrebné na jej vytvorenie a neprehlasujte ju za vlastnú.

Aktualizácie

Prvá verzia zodpovedá aktuálnemu rozdeleniu vzdušného priestoru platnému od 8. júna 2006. Ak získam od užívateľov podnety na jej spresnenie či doplnenie (napríklad ďalšie pristávacie plochy vo forme *.wpt súboru), pokúsim sa ich zaimplementovať pri prípadnej ďalšej aktualizácii.

 

 

Pripomienky, podnety a skúsenosti s používaním na iných typoch GPS prístrojov  uvítam na adrese milan.ziak@yahoo.co.uk resp. sa na túto tému môžeme baviť na ICQ#242-790-097

Všetky potrebné súbory najdete v Downloade alebo tu.

 

Zdraví Vás

Milan Žiak
Napísal: Milan Žiak, 28.12.2006